Mówić słowami świętego

Mówić słowami świętego

W czasach, kiedy język coraz częściej staje się środkiem do krzywdzenia i obrażania drugiego człowieka, a międzyludzkie kontakty ograniczają się do krótkich informacji typu sms, tweet lub lajk, młodzież z Augustowszczyzny kolejny raz postanowiła pójść pod prąd tej tendencji i 25 października br. wzięła udział w XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Świętego Jana Pawła II. Zmagania, które od chwili narodzin toczą się u pomysłodawców, czyli w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Augustowie, mają więc bogatą tradycję. Tegoroczna ich odsłona potwierdziła, że Konkurs wpisał się na stałe błyszczącymi głoskami w literacką mapę Augustowszczyzny i Podlasia, a dla niektórych laureatów stał się nawet trampoliną do przygody aktorskiej.

Cieszy fakt, że poetyckie słowo Świętego Jana Pawła II i świadectwo jego życia są dla młodzieży wciąż żywe i inspirujące. Miał rację ksiądz Jan Twardowski pisząc, że święci są świętymi, bo ich nie udają, że potrafią umierać i nie odchodzić, że są tak bardzo obecni, że ich nie widać, że można o nich o wiele mądrzej mówić, ale po co?

Dylematów związanych z mówieniem słowami świętego, a właściwie z recytacją, nie mieli uczestnicy Konkursu. Najwięcej emocji u audytorium wzbudził fragment „Tryptyku rzymskiego” zaprezentowany przez zwycięzcę. Uczeń ZST, który we wstrząsającej „Rozmowie ojca z synem w krainie Moria” wcielał się rolę Abrahama, Izaaka i narratora, potrafił dramaturgią utworu skutecznie przeniknąć publiczność. Tym samym wzbudził jej aplauz oraz zyskał największe uznanie jury.

Drugie miejsce zajęła uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, która w spokojny, wyważony sposób wyczarowała słowem „Wybrzeża pełne ciszy”. Uczennica w wiarygodny sposób przekonała publiczność i komisję konkursową, że „Da­le­kie wy­brze­ża ci­szy za­czy­na­ją się tuż za pro­giem/Nie prze­fru­niesz tam­tę­dy jak ptak./Mu­sisz sta­nąć i pa­trzeć co­raz głę­biej i głę­biej, aż nie zdo­łasz już od­chy­lić du­szy od dna.”.

Trzecią nagrodę otrzymała uczennica z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, która recytowała utwór „Dzieci”.

Wyróżnieniami uhonorowane zostały uczennice II LO: za deklamację „Skupienia dojrzałego” i za „Rozważania ponowne” oraz uczennica z ZST za recytację „Ur w ziemi chaldejskiei”.

               Nagrody książkowe dla laureatów ufundował Zarząd Powiatu w Augustowie oraz niżej podpisany, który wspólnie z Dorotą Dzieniszewską miał zaszczyt zasiadać w jury.

Szczególne podziękowania należy złożyć na ręce pomysłodawców i organizatorów Konkursu: wspomnianej szkolnej pedagog Dorocie Dzieniszewskiej i dyrektorowi szkoły Maciejowi Oleksemu, a także opiekunom młodzieży: Dorocie Prokop i Tomaszowi Choroszewskiemu z II LO, Bożenie Bendig z I LO oraz Małgorzacie Dębickiej z ZST.

I kiedy wydawało się, że czas w salce teatralnej ZST zatrzymał się na dobre, niebawem XIII edycja Konkursu przeszła do historii. Na szczęście w sercach uczestników pozostały słowa Świętego Jana Pawła II, który podczas jednej z pielgrzymek do Polski przypomniał, że choć czas ucieka, to wieczność czeka.

Erazm Stefanowski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści