Informacja o możliwości ubiegania się o dotacje na prace przy zabytkach

Informacja o możliwości ubiegania się o dotacje na prace przy zabytkach

Rada Powiatu w Augustowie stworzyła możliwość udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań związanych z zachowaniem i ochroną dziedzictwa narodowego, kształtowaniem postaw patriotycznych oraz propagowaniem historii regionu.

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie powiatu augustowskiego, mogą ubiegać się  o dotacje z budżetu Powiatu Augustowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy tych zabytkach. Szczegółowe informacje o zasadach udzielania dotacji ujęte są w Uchwale Nr 164/XX/2021 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 31 maja 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu augustowskiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 4 czerwca 2021r. pod poz. 2305 i wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2021r.

Uchwała dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Powiatu Augustowskiego

Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji odbywa się w trybie ciągłym, w ramach środków  finansowych przyjętych w budżecie na dany rok kalendarzowy przez Radę Powiatu w Augustowie.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści