Inwestycje na drogach powiatowych

Inwestycje na drogach powiatowych

Trwają intensywne prace polegające na modernizacji kolejnego już odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 2 km i szer. 5,5 m. Wykonany zostanie także chodnik, peron przy przystanku autobusowym oraz wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem aktywnym (znaki D-6 na polu fluorescencyjnym) w m. Stara Kamionka. Zadanie o wartości  ponad 1,6 mln zł będzie sfinansowane w 50% z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast wkład własny będzie pochodził z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Ponadto zgodnie z wcześniejszymi informacjami oraz założonym harmonogramem, realizowane są prace związane z przebudową i remontem dróg: Nr 1201B na odcinku Płociczno – Krusznik, Nr 1199B na odcinku Ateny – Bryzgiel oraz Nr 1200B w m. Monkinie. Łącznie robotami na ww. drogach objęte są odcinki o długości 15 km z czego jeszcze przed wakacjami na co najmniej 9 km dróg powstaną nowe nawierzchnie jezdni, a na kolejnych 2,5 km do końca lipca.  Aby nie utrudniać ruchu podczas sezonu turystycznego prace związane z budową ciągów pieszo – rowerowych wraz z przebudową nawierzchni w m. Bryzgiel zostały zaplanowane po jego zakończeniu. Łączna wartość tych dwóch zadań wynosi ok. 6,2 mln zł, w tym Powiat Augustowski pozyskał następujące środki finansowe z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania: 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1,70 mln zł z budżetu Województwa Podlaskiego, 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 200 tys. zł z Gminy Nowinka oraz 100 tys. zł z Gminy Suwałki.

Trwa również procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy robót związanych z realizacją kolejnego zadania na terenie gminy Nowinka pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993,07 wraz z przebudową mostu Nr JNI 01015098”. Jego szacunkowa wartość wynosi 2,4 mln zł z czego Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości blisko 50%  z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa.

Wszystkich użytkowników modernizowanych dróg przepraszamy za utrudnienia wynikające z prowadzonych robót i prosimy o wyrozumiałość.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści