Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ryszarda Alejstra

emerytowanego pracownika SP ZOZ w Augustowie,
wieloletniego członka Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1
przeprowadzającej kwalifikację wojskową

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści