Augustowski przedstawiciel w Radzie Ekspertów ds. Turystyki

Augustowski przedstawiciel w Radzie Ekspertów ds. Turystyki

Miło nam poinformować, że Bogdan Dyjuk – Prezes Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski został Wiceprzewodniczącym Rady Ekspertów ds. Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Radę Ekspertów, złożoną z naukowców, działaczy, samorządowców i przedsiębiorców turystycznych, powołał w piątek 29 stycznia formalnie szef resortu rozwoju, wicepremier Jarosław Gowin.

Na czele rady stanie jej przewodniczący. Minister Andrzej Gut-Mostowy wskazał na to miejsce Marka Kamieńskiego – agenta turystycznego, przedsiębiorcę, członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. W radzie będzie zasiadać też trzech wiceprzewodniczących. Te funkcje minister powierzył: Gheorghe Marianowi Cristescu – Prezesowi Polskiego Holdingu Hotelowego, Bogdanowi Dyjukowi – Prezesowi Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski oraz Dawidowi Laskowi – Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odpowiedzialnemu za turystykę, a obecnie wiceprezesowi stowarzyszenia Euroregion Karpacki. Sekretarzem Rady będzie dyrektor departamentu turystyki w ministerstwie Dominik Borek.

Rada będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Jej zadania określono w zarządzeniu ministra rozwoju. Będzie to: „opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki”, a także „inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki”.

Serdecznie gratulujemy!

Red.

Powołanie Rady Ekspertów ds. Turystyki
Od lewej: Minister Andrzej Gut-Mostowy, Bogdan Dyjuk – Wiceprzewodniczący Rady Ekspertów ds. Turystyki i Wicepremier Jarosław Gowin podczas powołania Rady Ekspertów ds. Turystyki.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści