Wyrazy szczerego współczucia…

Wyrazy szczerego współczucia…

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki

Krystyny Grochowskiej

wieloletniej pracownicy
Urzędu Rejonowego i Starostwa Powiatowego w Augustowie

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści