Badania mieszkańców powiatu

Badania mieszkańców powiatu

W związku z tym, że Powiat Augustowski jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której Państwo żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w Waszej gminie.

Zebrane opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju naszego Partnerstwa. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na ich podstawie zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do 17 stycznia 2021 roku włącznie. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s27u2ov8

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści