Nabór wniosków

Nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiło w dniu 15 grudnia nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” obejmujące następujące przedsięwzięcia:

  • Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
  • Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.
  • Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.

Treść pełnego ogłoszenia wraz z załącznikami i dokumentacją konkursową znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej: www.lgr-pojezierze.eu oraz w Biurze Stowarzyszenia w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

LGR

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści