Informacje o pracy szpitala w Augustowie i poborze wymazu na Covid-19

Informacje o pracy szpitala w Augustowie i poborze wymazu na Covid-19

Komunikat dotyczący funkcjonowania SP ZOZ w Augustowie

Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, od 19 października 2020 r. do odwołania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie będzie realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 145 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W związku z powyższym, wstrzymane zostają przyjęcia do szpitala pacjentów z innymi schorzeniami.

Wszystkie poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz POZ będą pracowały bez zmian.

Prowadzona będzie także rehabilitacja.

Ponadto zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań – od 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 dnia następnego w niedziele i święta.

Informacja dotycząca pracy szpitala w Augustowie

Szanowni Mieszkańcy,
W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października, dotyczącą zmiany profilu działalności augustowskiego szpitala, informujemy, że w SP ZOZ w Augustowie hospitalizowani będą tylko pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Zgodnie z komunikatem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pacjenci z powiatu augustowskiego mają zabezpieczoną opiekę w placówkach do tego wyznaczonych – w szpitalach w Grajewie i Suwałkach. Pacjenci otrzymają również pomoc we wszystkich innych szpitalach.

Poradnie specjalistyczne w SP ZOZ w Augustowie będą pracowały bez zmian (zgodnie z dotychczasowym harmonogramem przyjęć):

  • Poradnia Rehabilitacyjna: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 8:00 – 15:35, środa w godz. 10:25 – 18:00,
  • Poradnia Położniczo – Ginekologiczna: wtorek w godz. 15:00 – 18:00, środa w godz. 8:00 – 13:00, piątek w godz. 10:00 – 14:00,
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 7:25 – 15:00, środa w godz. 10:25 – 18:00,
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 7:25 – 15:00, środa w godz. 10:25 – 18:00.

Pacjentów będą również przyjmowały pracownie diagnostyczne, tj. pracownia RTG i pracownia USG: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 9:00 i od 16:00 do 18:00.

Chorzy będą mogli także korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00 (dotyczy to osób, które złożyły deklarację korzystania z usług POZ działającej przy szpitalu).

Ponadto udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań od 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 dnia następnego w niedziele i święta.

Od 23 października zostają rozszerzone godziny pracy mobilnego punktu pobrań wymazu w kierunku COVID-19 przy SP ZOZ w Augustowie. Będzie on czynny codziennie od godz. 10:00 do 16:00.

Mobilny punkt pobrań wymazu w kierunku COVID-19

Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: (87) 644 42 66 czynny w godzinach 10:00-12:00
Wymazy pobierane są w godz: Pn-Ndz 10:00-16:00

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści