Nowe drogi w Gminie Bargłów Kościelny

Nowe drogi w Gminie Bargłów Kościelny

2 października odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanych dróg powiatowych w gminie Bargłów Kościelny.

Na zadanie „Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga”, o wartości ok. 1,45 mln zł, Powiat Augustowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 726,3 tys. zł. Wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu w kwocie 423,7 tys. zł oraz Gminy Bargłów Kościelny – 302,6 tys. zł. Długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 3,5 km (w miejscowości Tajno Stare – 2,5 km oraz Pruska – 1 km). Oddaną do użytku drogę poświęcił ksiądz Jarosław Mierzejewski – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Prusce.

Zakończono również inwestycję polegającą na modernizacji drogi powiatowej Nr 1116B  Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000. Inwestycja obejmowała odcinek drogi o długości 1 km. Zadanie o wartości 800 tys. zł zostało sfinansowane z budżetu Państwa w kwocie 400 tys. zł oraz Powiatu Augustowskiego – 240 tys. zł i Gminy Bargłów Kościelny – 160 tys. zł. Oddaną do użytku drogę poświęcił ksiądz Sławomir Gagacki – Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym.

– Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami gminnymi, udaje się nam zwielokrotnić środki, które są do dyspozycji i realizować więcej inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców powiatu augustowskiego – powiedział starosta podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanych dróg. – W tym miejscu pragnę podziękować, jak zawsze niezawodnej firmie STRABAG, na czele z Panem Dyrektorem Arturem Krasowskim, za profesjonalną i rzetelną realizację kolejnej inwestycji, dodał.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który podkreślił znaczenie Funduszu Dróg Samorządowych w przebudowie dróg gminnych i powiatowych, z których codziennie korzystają liczni mieszkańcy.

Radosław Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację inwestycji i życzył bezpieczeństwa użytkownikom nowo przebudowanych dróg.

W uroczystości udział wzięli także: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także radni: Mieczysław Lucjan Sobolewski i Ireneusz Sokołowski. Gminę Bargłów Kościelny na czele z Wójtem reprezentowali: Marcin Rogowski – Zastępca Wójta i Jarosław Kukliński – Przewodniczący Rady. Obecne były także osoby bezpośrednio pracujące przy realizacji inwestycji oraz mieszkańcy Gminy.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści