Informacja o obradach XIV sesji Rady Powiatu

Informacja o obradach XIV sesji Rady Powiatu

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XIV sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
  4. Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2020 roku.
  5. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023 w I półroczu 2020 roku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Augustowskiego do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny”.
  7. Przyjęcie protokołu Nr XIII/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści