Przebudowano drogę powiatową Wrotki – Jaziewo

Przebudowano drogę powiatową Wrotki – Jaziewo

W dniu 24 sierpnia oficjalnie oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową Wrotki – Jaziewo. Inwestycja dotyczyła odcinka o długości 3,411 km – od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo. Przebudowano istniejące przepusty pod drogą, wykonano roboty ziemne, podbudowy oraz nawierzchnie bitumiczne jezdni oraz wjazdów. Wybudowano jednostronny chodnik w miejscowości Jaziewo, a także uzupełniono pobocza żwirowe. W ramach zadania powstało również oznakowanie pionowe i poziome  oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą inwestycji był STRABAG Sp. z o.o.

Na zadanie o wartości ponad 2,48 mln zł Powiat Augustowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 1,24 mln zł, a wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu w kwocie 672,7 tys. zł oraz Gminy Sztabin – w wysokości 566,5 tys. zł.

– Ta droga jest dla Państwa – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski witając licznie przybyłych mieszkańców oraz strażaków OSP Jaziewo. – Jest to dobry przykład konstruktywnej współpracy pomiędzy władzami Powiatu Augustowskiego i Gminy Sztabin. Dziękujemy za tę współpracę – dodał.

Następnie głos zabrał Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, który podkreślił, że wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych, umożliwia samorządom realizację wielu potrzebnych inwestycji i życzył, aby było ich w naszym regionie jak najwięcej oraz by przyczyniały się do rozwoju tych obszarów i poprawy bezpieczeństwa podróżujących.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, nową drogę poświęcił ksiądz Jacek Brzóska – Proboszcz Parafii pw. Św. Mateusza Apostoła w Jaminach.

Na zakończenie, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin podziękował za wsparcie i wspólną realizację tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.

W otwarciu przebudowanej drogi udział wzięli: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Tadeusz Drągiewicz – Członek Zarządu Powiatu, a także Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie, Wiceprzewodniczący – Ireneusz Sokołowski i Mieczysław Lucjan Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu. Obecni byli również m.in.: Artur Bogusław Rozmysłowicz – Zastępca Wójta Gminy Sztabin, Marcin Grzenda – Przewodniczący Rady Gminy Sztabin, Małgorzata Kunda – Radna Gminy Sztabin i Anna Barbara Matyskieła – Sołtys wsi Jaziewo, a także Lech Haraburda – Członek Zarządu Powiatu w latach 2014 – 2018.

Oficjalne oddanie do użytku przebudowanej drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo w dn. 24.08.2020 r. w m. Jaziewo Symboliczne przecięcie wstęgi na otwarciu przebudowanej  drogi Wrotki – Jaziewo Poświęcenie przebudowanej  drogi Wrotki – Jaziewo Przebudowana droga powiatowa Wrotki – Jaziewo

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści