Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Jadwidze Dobrowolskiej
Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Budżetowego,
Głównej Księgowej
z powodu śmierci

MĘŻA

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści