Święto Patrona Sybiraków

Święto Patrona Sybiraków

W środę, 20 listopada, uroczyście obchodzono w Augustowie Święto Sybiraków i ich patrona – Św. Rafała Kalinowskiego.

Mszę Świętą w intencji zmarłych i żyjących Sybiraków oraz ich rodzin celebrowali: ks. kan. Dariusz Brozio – proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, kapelan Sybiraków diecezji ełckiej, ks. dziekan Marek Janowski – proboszcz parafii Św. Rodziny oraz ks. Waldemar Brodziak – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

W uroczystości udział wzięli: Sybiracy  Augustowszczyzny, na czele z prezesem Jerzym Sienkiewiczem i wiceprezesem Barbarą Czartoszewską oraz rodziny Sybiraków, płk Mirosław  Demediuk – przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Tadeusz Chwiedź – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku, Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku, Elżbieta Ufnal – Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń i organizacji, uczniowie i grono pedagogiczne szkół oraz mieszkańcy. Powiat Augustowski na uroczystości reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Zanim rozpoczęła się Msza Święta, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta przedstawili informacje o Św. Rafale Kalinowskim – patronie Sybiraków, a następnie zaprezentowali spektakl pod tytułem „Pamiętnik Syberyjski”.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie legitymacji Wnuka Sybiraka bezpośrednim potomkom Sybiraków, będących uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta. Jedenaście  nowych osób otrzymało legitymacje z rąk Tadeusza Chwiedzia i Jerzego Sienkiewicza.

Po uroczystej Mszy Świętej, którą zakończyło odśpiewanie Marszu Sybiraków, wszyscy udali się pod pomnik przy kościele – Golgota Wschodu. W obecności sztandarów, Sybiraków, gości oraz młodzieży szkolnej zostały nadane odznaczenia Pro Bono Poloniae i Pro Patria.

W uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie idei patriotyzmu i zachowywania pamięci o losach Niepodległej, Medalem Pro Bono Poloniae, przyznanym decyzją nr 92 z dnia 08 listopada 2019 r. przez Jana Kasprzyka – Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, na wniosek Kordiana Borejki – Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków, uhonorowano  następujące osoby: Jerzego Sienkiewicza, Jarosława Szlaszyńskiego,  Henrykę Rzepecką, Danutę Kaszlej, Zbigniewa Kaszleja, Henrykę Mołodziejko.

Medalem Pro Patria – decyzją nr 1628 z dnia 8  listopada 2019 r. Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – odznaczono: Danutę Jolantę Gregorowicz, Annę Jakucewicz, Barbarę Koronkiewicz, Mirosława Karolczuka, Agnieszkę Renatę Milanowską. Dekoracji dokonali płk Mirosław Demediuk i Tadeusz Chwiedź.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni złożyli kwiaty pod pomnikiem i zapalili znicze.

wręczenie odznaczeń podczas obchodów Święta Sybiraków

Wręczenie odznaczeń podczas obchodów Święta Sybiraków złożenie wiązanek pod pomnikiem podczas obchodów Święta Sybiraków

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści