Dofinansowanie dróg powiatowych

Dofinansowanie dróg powiatowych

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 r., wszystkie inwestycje drogowe, na które Powiat Augustowski złożył wnioski, zostały ujęte na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat Augustowski opracował i złożył wnioski o dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości ponad 19 mln zł, które obejmują 13,5 km dróg powiatowych. Są to istotne dla mieszkańców zadania, których współfinansowanie zadeklarowały samorządy gminne:

  1. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie;
  2. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk;
  3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w m. Monkinie w Gminie Nowinka;
  4. Przebudowa odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny;
  5. Przebudowa drogi powiatowej Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w m. Jaziewo w Gminie Sztabin.

– Cieszy to, że wszystkie złożone przez nas wnioski są rekomendowane do dofinansowania. Kwota dotacji zostanie określona po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – W najbliższym czasie zostaną wszczęte procedury przetargowe mające na celu określenie kosztów realizacji zadań oraz wybór wykonawców robót budowlanych, dodaje starosta.

Red.

Droga powiatowa na terenie gminy Bargłów Kościelny

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści