Informacja o obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach V sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 14 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3, z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska oraz sposobu jej rozliczania.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu augustowskiego.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu augustowskiego.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

8.      Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2019 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2019 – 2023.

11.  Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

12.  Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2018 rok.

13.  Przyjęcie protokołu Nr IV/19 z dnia 28 marca 2019 r.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści