Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

29 stycznia odbyło się oficjalne przekazanie do użytku nowego samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance.

Placówka ta została uruchomiona 1 grudnia 2016 r. i jest prowadzona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta. Dysponuje 25 miejscami dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszyscy uczestnicy korzystają z dowozu do miejsca zajęć, ponieważ nie ma innej możliwości dojazdu do ośrodka.

Nowy środek transportu, 9-osobowy mikrobus, został dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Cena zakupu wyniosła 130.000 zł, z czego 80.000 zł stanowiło dofinansowanie ze środków PFRON, 10.000 zł – z budżetu Powiatu Augustowskiego, 6.000 zł – z budżetu Gminy Lipsk, zaś pozostałe środki pochodziły z wpłat osób prywatnych oraz wkładu własnego Stowarzyszenia.

– Nowy samochód zastąpi wykorzystywane dotychczas, wysłużone i często psujące się auto, zwiększając bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób. W imieniu własnym i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy bardzo dziękuję osobom i instytucjom, które wsparły ten zakup – mówi Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych.

Poświęcenia nowego samochodu dokonał Ksiądz Kanonik Waldemar Sawicki – Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Uroczystość była doskonałą okazją do wręczenia Medalu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Krzysztofowi Anuszkiewiczowi – Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Augustowie w latach 1998-2001. Medal, w dowód uznania za wkład wniesiony w rozwój samorządności oraz wieloletnią działalność na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Augustowskim, wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu w Augustowie: Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński.

W uroczystości udział wzięli także: Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, przedstawiciele władz Lipska na czele z Burmistrzem Lechem Łępickim oraz Tadeuszem Krysiukiem – Przewodniczącym Rady Miejskiej, Wiesław Gołaszewski – Wójt Gminy Płaska, Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Zdzisław Wasilewski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, a także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance i ich rodziny.

Uroczystość przekazania samochodu została uświetniona częścią artystyczną, w której wystąpił Grzegorz Sobczak z Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie oraz zespół uczestników ŚDS w Kuriance. W programie zaprezentowane zostały kolędy, pieśni patriotyczne i ludowe.

Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Samochód do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy

Fot. K. Batus

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści