Pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

Pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego

10 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego. Podczas posiedzenia dokonano wyboru władz Konwentu oraz przedstawicieli do Związku Powiatów Polskich. Obradom przewodniczył Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki.

W związku z faktem, iż w składzie Konwentu pojawiło się wiele nowych osób, pierwsze posiedzenie rozpoczęło się od autoprezentacji Starostów. Na spotkaniu obecny był również Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, który przybliżył cele Związku oraz działania podejmowane w 2018 roku. Przewodniczący Jan Zalewski omówił działalność Konwentu w mijającej kadencji.

Następnie przyjęto Regulamin Konwentu i przystąpiono do wyboru nowych władz. W głosowaniu jednogłośnie nowym Przewodniczącym wybrano Bogdana Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego. Jego Zastępcami zostali: Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki i Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Przedstawicielem Konwentu do Zarządu ZPP został wybrany Sławomir Snarski – Starosta Bielski, natomiast w Komisji Rewizyjnej ZPP, Konwent będzie reprezentował Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki.

Podczas posiedzenia Konwent przyjął także stanowisko w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa PodlaskiegoPierwsze posiedzenie VI kadencji Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Fot. Konwent Powiatów Województwa Podlaskiego

Załączniki:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści