Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

image_pdfPobierz PDFimage_printDrukuj

W dniu 30 listopada 2018 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Zakup samochodu do transportu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: powiat.augustowski@home.pl w terminie od 6 grudnia 2018 r. do 12 grudnia 2018 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta realizacji zadania publicznego – pobierz