Dzień Edukacji Narodowej w ACE

Dzień Edukacji Narodowej w ACE

„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje,
a nową bez przerwy zdobywa,
ten może być nauczycielem innych.”
/Konfucjusz/

15 października w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego obchodziliśmy uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczni organizatorzy to Augustowskie Centrum Edukacyjne oraz Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie. W uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście: Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Zarzecki – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, Patroni poszczególnych kierunków kształcenia, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. W tym roku zaszczyciła nas swoją obecnością kadra Zespołu Placówek Młodzieżowych.

Po uroczystym powitaniu wszystkich przybyłych gości prowadzący uroczystość – Katarzyna Magdziarek i Zbigniew Huszcza zaprosili do wspólnego obejrzenia programu artystycznego pod tytułem „Krótka historia edukacji… z przymrużeniem oka”. Podopieczni Szkolnego Koła Teatralnego oraz szkolny zespół muzyczny ukazali proces edukacji w trochę innym wydaniu. Młodzi adepci sceny wykazali się szeroko pojętym talentem aktorskim. Nad wszystkim czuwała Pani Dorota Sikora.

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrali gospodarze spotkania Grzegorz Augusewicz – Dyrektor ACE oraz Jarosław Kwiecień – Dyrektor ZPM, którzy jeszcze raz powitali przybyłych gości.

Ważnym momentem uroczystości było zabranie głosu przez Starostę Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił wysoką pozycję Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w rankingach ogólnopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Zaznaczył, jak ważną umiejętnością jest przekazywanie wiedzy przyszłym pokoleniom, zwłaszcza wiedzy praktycznej. Renesans kształcenia zawodowego to sformułowanie, które podsumowało wypowiedź Starosty. Doskonale definiuje ono obecną sytuację szkolnictwa. Dlatego tak ważny jest ciągły rozwój takich szkół, jak Augustowskie Centrum Edukacyjne. Nie zabrakło też życzeń, kierowanych w stronę pracowników oświaty, uczniów i ich rodziców.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski pogratulował najlepszym uczniom wyników w nauce, sporcie oraz uhonorował wyróżniających się pracowników ACE. Ważnym punktem programu było wręczenie stypendiów, przyznanych przez Zarząd Powiatu za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Starosta docenił również wyniki w pracy dydaktyczno – wychowawczej pracowników naszego Centrum.

Następnie nagrody za wyróżniającą pracę przyznał Dyrektor ACE. Otrzymali je pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administracji i obsługi. Ponadto również Dyrektor ZPM uhonorował nagrodami i wyróżnieniami swoich współpracowników. Życzenia nauczycielom przekazali także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciele Rady Rodziców oraz długoletni Dyrektor ACE – Bogdan Dyjuk.

Podbudowani tak ciepłymi słowami uznania możemy jedynie dalej wykonywać swoją pracę, z równie wielkim zaangażowaniem, pasją i radością.

ACE

Dzień Edukacji Narodowej w ACE - fot. 1 Dzień Edukacji Narodowej w ACE - fot. 2 Dzień Edukacji Narodowej w ACE - fot. 2 Dzień Edukacji Narodowej w ACE - fot. 4

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści