Złoty certyfikat dla Powiatu

Złoty certyfikat dla Powiatu

13 października w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów „Samorządowy Lider Edukacji”. Powiat Augustowski już po raz kolejny został bardzo wysoko oceniony, uzyskując certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2018”.

Ponadto, ze względu na fakt, że samorząd po raz szósty uczestniczy w konkursie, Powiat otrzymał Złoty Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. Dodatkowo Komisja, biorąc pod uwagę największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego, przyznała powiatowi „Nadzwyczajne Wyróżnienie Zarządu”.

Ideą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikaty w konkursie przyznaje niezależna Komisja Ekspercka złożona z naukowców z całej Polski m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

– Cieszymy się, że nasza praca została wysoko oceniona przez ekspertów zewnętrznych. Pozytywna decyzja Komisji Certyfikacyjnej stanowi dowód uznania dla działań władz samorządowych i osób odpowiedzialnych za zarządzanie oświatą w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zapewnianiu najwyższej jakości kształcenia – mówi Starosta Jarosław Szlaszyński. Warto zauważyć, że Powiat Augustowski uzyskuje certyfikat już po raz szósty, co dowodzi trwałości rozwiązań oświatowych wysoko cenionych w naszym Programie oraz konsekwencji i determinacji samorządu w realizacji działań edukacyjnych na najwyższym, poziomie, dodał starosta.

Red.

Złoty certyfikat dla Powiatu Augustowskiego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści