Nowa siedziba Przedszkola Nr 6

Nowa siedziba Przedszkola Nr 6

3 września w Starostwie Powiatowym w Augustowie podpisana została umowa na wynajem pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie na cel związany z prowadzeniem placówki wychowania przedszkolnego.

Umowę ze strony Powiatu Augustowskiego podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, zaś ze strony Najemcy, w obecności Dariusza Szkiłądzia – Kierownika Wydziału Edukacji i Sportu UM w Augustowie, podpisała: Danuta Jańczak – Dyrektor Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka, przy kontrasygnacie Wandy Sienkiewicz – Głównej Księgowej.

Red

Nowa siedziba Przedszkola Nr 6 Nowa siedziba Przedszkola Nr 6

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści