Wspólnie na rzecz rozwoju Kanału Augustowskiego

Wspólnie na rzecz rozwoju Kanału Augustowskiego

W czwartek, 19 lipca w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyło się spotkanie związane z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowego wniosku o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wzięli w nim udział: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa, Andrzej Grygoruk – Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Piotr Karnasiewicz – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ds. gospodarki leśnej, Wojciech Batura – Kustosz Muzeum Ziemi Augustowskiej oraz dr Maciej Ambrosiewicz – Pełnomocnik Burmistrza Augustowa ds. Kanału Augustowskiego.

Podczas spotkania omówiono zrealizowane i planowane działania, które umożliwią rozwój strefy Kanału Augustowskiego. Ustalono także dalsze kroki, które należy podjąć w celu wpisania tego obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wspólnie na rzecz rozwoju Kanału Augustowskiego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści