Otwarcie drogi Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki

Otwarcie drogi Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki

10 lipca odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki. Zadanie o wartości ok. 803 tys. zł zostało sfinansowane przez Powiat Augustowski (522 tys. zł) oraz Gminę Bargłów Kościelny (281 tys. zł).

Przebudowa drogi obejmowała m.in.: wykonanie robót ziemnych, przebudowę istniejących przepustów pod drogą i zjazdów, wykonanie podbudów oraz odcinka jednostronnego chodnika, wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,5 m i grubości 5 cm warstwy wiążącej + 4 cm warstwy ścieralnej, uzupełnienie poboczy oraz wykonanie robót towarzyszących i wykończeniowych.

W obecności zgromadzonych mieszkańców drogę poświęcił ksiądz kanonik Janusz Mroczkowski Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Dobkowski Członek Zarządu Powiatu. Gminę Bargłów Kościelny reprezentowali: Andrzej Kwieciński – Wójt Gminy oraz Jan Romanowski – Przewodniczący Rady Gminy. W uroczystości wzięli także udział: Daniel Hiero Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Uczestniczył również Adam Kulikowski – Prezes Zarządu UNIDROG Sp. z o.o. oraz Tomasz Kulikowski – Kierownik budowy.

Zakończenie prac i uroczyste przekazanie do użytku przebudowanego odcinka drogi  powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki  było też okazją do podziękowania wykonawcy inwestycji – Przedsiębiorstwu Drogowo Mostowemu UNIDROG Sp. z o.o. za dotychczasową współpracę w zakresie modernizacji dróg lokalnych na terenie Powiatu Augustowskiego, w szczególności za przebudowanie w tym roku odcinków drogi powiatowej DK16 – Grabowo – Janówka oraz ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie.

Red.

Otwarcie drogi Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki

Fot. PZD

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści