Augustowskie Centrum Edukacyjne w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Augustowskie Centrum Edukacyjne w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

W tym roku rozpoczyna się rządowy Program pod nazwą Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), którego celem jest bezpłatne świadczenie szkołom usług telekomunikacyjnych. Do Programu zostały zakwalifikowane dwie szkoły z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego – Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1.

Starosta Jarosław Szlaszyński i Wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska zaakceptowali udział Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Programie.

 W dniu 29 czerwca br. w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa pomiędzy Stanisławem Derehajło – Dyrektorem Centrum Kontaktu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej a Grzegorzem Augusewiczem – Dyrektorem Augustowskiego Centrum Edukacyjnego,.

Dzięki podpisanej umowie szkoły, oprócz bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu, będą mogły nieodpłatnie korzystać z innych usług bezpieczeństwa teleinformatycznego. Usługi te obejmują: ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowanie zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, wsparcie w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, dostęp do technologii cyfrowych.

ACE w OSE ACE w OSE

Fot. K.Batus

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści