Przebudowa powiatowej ulicy Saperów w Lipsku

Przebudowa powiatowej ulicy Saperów w Lipsku

Po raz pierwszy w Lipsku realizowana będzie tak duża inwestycja drogowa. Za kwotę około 3,2 mln złotych zostanie przebudowana najważniejsza część ulicy Saperów, na odcinku o  długości 850 mb. – od ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Żłobikowskiego.

Inwestycja będzie polegała m.in. na wykonaniu robót pomiarowych, przygotowawczych i rozbiórkowych nawierzchni, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, wykonaniu robót ziemnych, podbudów, warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wykonaniu chodników oraz oznakowania poziomego i pionowego. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego oraz Gminy Lipsk.

18 czerwca została podpisana umowa pomiędzy firmą STRABAG Sp. z o.o. i Powiatowym Zarządem Dróg w Augustowie. W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski i Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, a podpisy na dokumentach złożyli: Artur Krasowski – Dyrektor Białostockiego Oddziału STRABAG Sp. z o.o oraz Daniel Hiero –  Dyrektor PZD w Augustowie. Prace rozpoczną się w najbliższych dniach, a termin zakończenia robót zaplanowano na 31.10.2018 r.

Prosimy o wyrozumiałość wszystkich użytkowników przebudowywanej drogi i przepraszamy za utrudnienia, jakie mogą wyniknąć w trakcie prowadzonych prac.

Przebudowa powiatowej ulicy Saperów w Lipsku Przebudowa powiatowej ulicy Saperów w Lipsku

Fot. D. Piekarska

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści