Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu

Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu

25 maja odbyła się uroczystość przekazania do użytku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ w Augustowie.

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano szereg prac i modernizacji oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt. Rozprowadzone zostały gazy medyczne, które są bezwzględnie wymagane w obszarze SOR-u i OIT-u. Wybudowany został też zadaszony podjazd dla karetek, dzięki któremu pacjenci nie są narażeni na niekorzystne warunki atmosferyczne i bezpośrednio, łącznikiem, mogą dotrzeć na nowy oddział SOR. Fundusze na modernizację o wartości prawie 2 mln zł pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Środki finansowe stanowiące wkład własny zapewnił Powiat Augustowski.

Na początku Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ, w imieniu własnym i Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, powitała przybyłych gości. W uroczystości udział wzięli m.in.: ksiądz prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala, Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz dr n. med. Marzena Wojewódzka – Żelezniakowicz – Konsultant Wojewódzki, dr Elżbieta Kraszewska – Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Bogusław Tomasz Maksim – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Maciej Suchocki – Kierownik Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Oddziału NFZ, a także Bożena Grotowicz – Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim oraz Anna Siebert – Kierownik KRUS w Augustowie. W otwarciu uczestniczyli także: Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk – Zastępca  Dyrektora SP ZOZ, przybyli również ordynatorzy oddziałów i pracownicy szpitala. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca, a także radni: Jerzy Grąbczewski, Maciej Daniel Kaszuba, Leszek Płoński, Piotr Rusiecki. Zaproszenie przyjęli również członkowie Rady Społecznej SP ZOZ: Marcin Kleczkowski, Michał Kotarski, Ireneusz Sokołowski i Dariusz Szkiłądź. Obecny był również Andrzej Sitkowski – przedstawiciel wykonawcy inwestycji.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję wysłuchać prezentacji Ordynatora SOR dr. n. med. Marka Roga – „Pacjent na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”. W swoim wystąpieniu przybliżył on zasady funkcjonowania SOR. Podkreślił, że głównym zadaniem oddziału jest wstępna diagnostyka oraz podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego było doskonałą okazją do przekazania gratulacji i podziękowań. Starosta Jarosław Szlaszyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to ważna chwila dla augustowskiego szpitala, gdyż uruchomienie SOR ma szczególne znaczenie dla mieszkańców naszego powiatu i turystów odwiedzających Ziemię Augustowską. W imieniu Zarządu Powiatu podziękował także personelowi całego szpitala za codzienną, dobrze wykonywaną pracę. Na ręce Marcina Kleczkowskiego przekazał również podziękowania Krzysztofowi Jurgielowi – Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewodzie Bohdanowi Paszkowskiemu za pomoc i wsparcie w realizacji tego przedsięwzięcia. W imieniu Krzysztofa Jurgiela, Marcin Kleczkowski wręczył Pani Dyrektor list, skierowany do pracowników placówki.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu Oddziału przez księdza prałata Mariana Szewczyka, uczestnicy uroczystości mieli okazję zobaczyć nowopowstały Oddział.

Red.

Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu Otwarcie SOR w augustowskim szpitalu SOR w augustowskim szpitalu

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści