Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

GDDKiA Oddział w Białymstoku Rejon w Suwałkach informuje, że od 17 maja planowane jest rozpoczęcie „Przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do obiektu 2,3 WN-1 w ciągu ul. Rajgrodzkiej II, wykonywanego w ramach budowy Obwodnicy Augustowa (km 6+399 DK 8i)”.

Zakończenie prac planowane jest do 8 czerwca. Zabezpieczenie robót będzie zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas robót o nr ewid. 12/2018.

Z uwagi na istniejące uwarunkowania terenowe oraz technologię wykonywania robót niezbędne jest więc wyłączenie z ruchu wiaduktu nad Obwodnicą Augustowa w ciągu drogi gminnej od ul. Rajgrodzkiej do miejscowości Biernatki.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści