Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w eliminacjach powiatowych, organizowanych w ramach XLI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Rozgrywki powiatowe odbędą się w dniu 25 kwietnia 2018r. (środa) w Zespole Szkół  w Bargłowie Kościelnym, ul. Augustowska 8 – rozpoczęcie o godz.  900.

Zgłoszenia do udziału w Turnieju drużyny (czteroosobowej – dwie dziewczynki  i dwóch chłopców – w przypadku szkoły podstawowej i trzyosobowej – w przypadku  gimnazjum), wyłonionej w eliminacjach szkolnych, należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Augustowie, adres: ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów  w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia br.

Zgodnie z Regulaminem Turnieju, uczestnicy muszą posiadać i przedstawić do wglądu podczas rozgrywek:

– kartę rowerową lub motorowerową, lub prawo jazdy kat. AM,

– legitymację szkolną,

– pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,

– zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Pełny tekst Regulaminu Turnieju znajduje się na stronie internetowej http://www.pzm.pl/zo/bialystok/brd/turnieje (na stronie www.bialystok.pzm.pl,  w dziale „BRD”, w zakładce „Turnieje”).

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści