Dotacje dla firm z obszaru Natura 2000

Dotacje dla firm z obszaru Natura 2000

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

 

Więcej informacji:

http://wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/dotacje-dla-firm-z-obszaru-natura-2000.html

oraz: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-15-wspieranie-przedsiebiorczosci-i-zatrudnienia-w-gminach-ktorych-rozwoj-uwarunkowany-jest-siecia-natura-2000-1.html

 

PROT

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści