Powiat Augustowski Liderem Edukacji

Powiat Augustowski Liderem Edukacji

9 grudnia br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się uroczysta gala finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Powiat Augustowski kolejny raz został bardzo wysoko oceniony, uzyskując certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji 2017”.

Tytuł ten jest potwierdzeniem, że Powiat Augustowski w sposób szczególny dba o szkolnictwo na swoim terenie, podejmując efektywne, innowacyjne, nowatorskie oraz znaczące społecznie działania w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą.  Dodatkowo Komisja, biorąc pod uwagę szczególną dbałość i troskę o podnoszenie jakości nauczania w augustowskich szkołach ponadgimnazjalnych, przyznała Powiatowi wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”.

Certyfikaty w konkursie przyznaje niezależna Komisja Ekspercka złożona z naukowców z całej Polski. Komisja pracuje pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Rotta – wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2005-2013 członka prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas Gali Finałowej przyznane certyfikaty odebrali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
– Certyfikat ten jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może uzyskać jednostka samorządu – mówi starosta Jarosław Szlaszyński.  Dołączenie do grona najlepszych w Polsce to powód do dumy i satysfakcji, który zobowiązuje nas i pobudza do stwarzania coraz lepszych warunków dla rozwoju oświaty.

W recenzji opracowanej przez Ekspertów dokonujących oceny podkreślono, że „Powiat konsekwentnie wdraża szereg ważnych i wartościowych merytorycznie inicjatyw edukacyjnych, zapewniając kształcenie dzieci i młodzieży zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich predyspozycjami, systematycznie podnosi jakość pracy szkół i placówek oświatowych poprzez integrację i współpracę środowiska szkolnego z lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami pod kątem zapewnienia możliwości kształcenia praktycznego i praktyk zawodowych, realizuje programy wspomagania uczniów, polegające na wprowadzeniu dodatkowych godzin zajęć, stypendiów, indywidualnego toku nauki i pomocy psychologicznej udzielanej uczniom bezpośrednio w szkole.”

– Otrzymane po raz kolejny wyróżnienie przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz o szczególnym posłannictwie i roli społecznej tych, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą – mówi starosta Jarosław Szlaszyński. Szczególne podziękowania należą się przede wszystkim nauczycielom naszych placówek, za zaangażowanie i starania wkładane w wychowanie i edukację młodego pokolenia.

Red.

Powiat Augustowski Liderem Edukacji

Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści