Wyrazy głębokiego współczucia
Księdzu Prałatowi Wojciechowi Kalinowskiemu
Proboszczowi Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Augustowie

z powodu śmierci
OJCA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści