Nowy Komendant

Nowy Komendant

W poniedziałek 30 października, podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinspektor Jacek Tarnowski w obecności zaproszonych gości wręczył młodszemu inspektorowi Wiesławowi Mursztynowi akt powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie, życząc mu jednocześnie jak najlepszej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego.

Sprawujący dotychczas funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie młodszy inspektor Arkadiusz Bobowicz objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie.

Red.

Nowy komendant

Fot. www.augustow.policja.gov.pl

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści