W podziękowaniu za profesjonalną opiekę

W podziękowaniu za profesjonalną opiekę

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji 10 maja Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski oraz Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ w Augustowie spotkali się z przedstawicielkami pielęgniarek pracujących w augustowskim szpitalu. Na ręce Marioli Ryhorowicz – p.o. Naczelnej Pielęgniarki i Alicji Bulkowskiej – z Zarządu Związku Pielęgniarek i Położnych w SP ZOZ w imieniu mieszańców Powiatu Augustowskiego przekazali serdeczne podziękowanie wszystkim pielęgniarkom za fachową i profesjonalną opiekę nad pacjentami, za wspieranie ich w chorobie i niesienie ulgi w cierpieniu. Złożyli wyrazy wdzięczności za stwarzanie przyjaznej atmosfery, za oddanie i cierpliwość okazywane zarówno chorym, jak i ich najbliższym.

            Tradycją jest przyznawanie przez Zarząd Powiatu dwa razy w roku nagród pielęgniarkom w dowód uznania za rzetelne wypełnianie obowiązków oraz za szczególne zaangażowanie w trudną i odpowiedzialną pracę w augustowskich placówkach medycznych: w maju z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych oraz w październiku z okazji Dnia Pracowników Służby Zdrowia. Podczas tegorocznego majowego święta starosta Jarosław Szlaszyński i wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska wręczyli nagrody i listy gratulacyjne czterem pielęgniarkom, otrzymały je: Lidia Surażyńska – pielęgniarka koordynująca z Izby Przyjęć, Teresa Żygadło pracująca w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Bożenna Miakinin i Agnieszka Morusiewicz z Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Ponadto trzy pielęgniarki zostały uhonorowane Nagrodami Dyrektora SP ZOZ. Nagrody otrzymały: Danuta Niedźwiecka – położna koordynująca Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Neonatologicznym, Jadwiga Nawrocka z Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz Elżbieta Klekotka pracująca na Bloku Operacyjnym.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści