Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

10 lutego 2017 r. obchodzona była 77. rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię, połączona ze świętem Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Dla miejscowości Netty jest to rocznica szczególna, bowiem ponad 280 jej mieszkańców zostało wywiezionych w 1940 i 1941 roku na Syberię.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Augustowie, Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze i Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie. Następnie ksiądz dr Wojciech Kotarski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej odprawił Mszę Świętą.

Gości powitała Henryka Mołodziejko – Dyrektor Szkoły. Na uroczystość przybyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Augustowie, Elżbieta Pszczoła – Sekretarz Gminy Augustów, Zdzisław Chmielewski – Przewodniczący Rady Gminy Augustów, Janusz T. Wierzbicki – Dyrektor ZOES Gminy Augustów, Jan Ordowski – emerytowany dyrektor szkoły w Netcie, Jerzy Sienkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków, Eugeniusz Simson – Prezes Honorowy Związku Sybiraków, Henryka Rzepecka – Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie, Barbara Kotarska – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Sybiraków w Krasnymborze, licznie przybyli mieszkańcy wsi Netta.

Po wzruszającej i wspaniale wykonanej przez uczniów części artystycznej miały miejsce przemówienia zaproszonych gości. Do Koła Wnuków Sybiraka przyjętych zostało troje nowych członków. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie odznaczono Starostę Jarosława Szlaszyńskiego Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Związku Sybiraków.

Następnie przy obelisku upamiętniającym Sybiraków ks. dr Wojciech Kotarski odmówił modlitwę w intencji Sybiraków, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Modlitwa za pochodzących z Netty Sybiraków została także odmówiona pod Pomnikiem Pamięci Mieszkańców Netty Wywiezionych na Sybir w Netcie Folwark. Delegacje złożyły kwiaty i zapalone zostały znicze.

(K)

Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię Rocznica wywózki mieszkańców Netty na Syberię

Fot. Z.Kaszlej

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści