Własny biznes szansą na lepsze jutro

Własny biznes szansą na lepsze jutro

W związku z realizacją projektu „Własny biznes szansa na lepsze jutro”, Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna w partnerstwie z powiatem suwalskim ogłaszają nabór uczestników do Projektu.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób po 30 roku życia zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkujących w powiecie augustowskim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim, monieckim i mieście Suwałki poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy. Projekt skierowany jest do wszystkich osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy, a które ukończyły 30 rok życia, posiadają status osoby niepracującej, a także status osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej: www.lgd.suwalszczyzna.com.pl, www.powiat.suwalski.pl oraz w Biurze Projektu Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
Nabór trwa od 17 lutego 2017r. do 3 marca 2017r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści