ZŁOTA SZKOŁA

ZŁOTA SZKOŁA

Augustowskie Centrum Edukacyjne to najlepsza w powiecie, trzecia w województwie i 70. w Polsce szkoła zawodowa. W 2016 i 2017 roku, a więc dwa lata z rzędu Technikum Nr 1 zostało uhonorowane w rankingu Perspektyw honorowym tytułem Złotej Szkoły za sukcesy uczniów w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki egzaminów zawodowych. Ta bardzo wysoka pozycja jest ukoronowaniem systematycznej pracy ostatnich lat, kiedy po kolei zdobywaliśmy dwa razy Brązowe Tarcze, a następnie dwukrotnie Srebrne Tarcze.

W 2016 roku zdawalność matury w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie wyniosła prawie 93%. Jest to średnia powyżej zdawalności matury w technikach w województwie podlaskim oraz w Polsce. Nasi uczniowie z różnych przedmiotów zdawali maturę na poziomie75% i więcej. Największe sukcesy zanotowaliśmy z matematyki; 20 uczniów zdało na powyżej 85%, w tym 1 uczeń na 100%. Z języka angielskiego 34 uczniów zdało na powyżej 85%, w tym 4 uczniów na 100%. Z języka rosyjskiego 4 uczniów zdało na powyżej 85% (zdawalność w przedziale 52-98% – zdawało 26 uczniów), z języka niemieckiego zdawalność w przedziale 70-84% (zdawało 4 uczniów). Wybór tych, a nie innych przedmiotów podyktowany jest preferencjami abiturientów, którzy najczęściej studiują kierunki inżynierskie.

Drukowany co roku przez CKE wskaźnik EWD (tzw. przyrost wiedzy) wskazuje, że uczniowie Technikum Nr 1 zwiększyli swój zasób wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w znacznym zakresie.

Prócz tego nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów zawodowych. Średnie wyniki zdawalności są w większości przypadków wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. Uczniowie kończąc ACE są w równym stopniu przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak rozpoczęciu kariery zawodowej i usamodzielnieniu się. Wielu z nich rozwija swoje zainteresowania startując w olimpiadach. Wysoki poziom reprezentują uczestnicy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w której od lat mamy laureatów (w ostatnich dwóch – finalistki) czy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (laureatka w bloku architektura krajobrazu i druga w bloku gastronomicznym). Współpraca z uczelniami w kreowaniu profilu absolwenta i rzetelnej ocenie własnych możliwości i zainteresowań, chociażby poprzez organizowanie Targów Szkół Wyższych ułatwiania wybór kariery zawodowej.

Każdego roku dyrekcja i grono pedagogiczne wnikliwie analizuje sytuację na rynku edukacyjnym i lokalnym rynku pracy, by dostosować typ kształcenia do istniejących potrzeb. Najbliższy nabór daje absolwentom gimnazjów powiatu augustowskiego i nie tylko szansę kształcenia się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w zawodach: technik informatyk,  technik mechatronik, technik budownictwa, technik handlowiec i technik żywienia i usług gastronomicznych. Placówka jest znakomicie przygotowana, zarówno pod względem bazy dydaktycznej, jak też wykwalifikowanej, doświadczonej kadry pedagogicznej.

Uczniowie w szkołach zawodowych mają wiele przedmiotów obowiązkowych, często dojeżdżają z odległych miejscowości, a mimo to nie brakuje im czasu i energii, by rozwijać zdolności w kołach zainteresowań i sekcjach sportowych. W ACE każdy znajdzie coś dla siebie: zajęcia w kole teatralnym, profesjonalne lekcje rysunku czy fotografowania, pracę dziennikarza radiowego czy działalność w wolontariacie. Inną sferę działalności proponują istniejące przy ACE dwa kluby sportowe: UKS Technik i UKS „Centrum Augustów” oraz międzyoddziałowa klasa sportowa o profilu piłka siatkowa dla chłopców. Osoby zainteresowane obronnością mogą rozwijać zainteresowania w międzyoddziałowej klasie mundurowej, czy w kole strzeleckim

Baza techno – dydaktyczna, wykwalifikowana i ciągle podnosząca swoje umiejętności kadra pedagogiczna, dobra lokalizacja (przy głównej ulicy, blisko przystanku, duży parking) to dodatkowe atuty Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, na które warto zwrócić uwagę, planując dalszą edukację.

Powyższa informacja powinna ucieszyć tegorocznych absolwentów gimnazjów powiatu augustowskiego i rodziców, którzy pragną zapewnić swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość… Warto najpierw przeanalizować lokalną ofertę i prześledzić ogólnoświatowe zjawiska dotyczące edukacji. Prestiż szkół kształcących w zawodach popularnych na rynku pracy z roku na rok wzrasta, a Augustowskie Centrum Edukacyjne ma do zaoferowania atrakcyjne kierunki i najwyższą jakość kształcenia zarówno na poziomie technikum, jak i w Szkole Branżowej I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa)

Społeczność Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści