Nową ulicą w Lipsku

Nową ulicą w Lipsku

2 grudnia odbyło się oddanie do użytku kolejnej drogi zrealizowanej w bieżącym roku przez Powiat Augustowski – uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka ulicy Kościelnej w Lipsku.
Na realizację zadania Powiat Augustowski wspólnie z Miastem i Gminą Lipsk pozyskał środki z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Zadanie o wartości prawie 460 tys. zł zostało dofinansowane kwotą w wysokości ponad 290 tys. zł, co stanowi 63,63% wartości inwestycji, zaś wkład własny zapewniły po 50% Powiat Augustowski oraz Miasto i Gmina Lipsk.
W ramach realizacji zadania wykonano podbudowy kruszywowe stabilizowane mechanicznie pod jezdnią, chodnikami i wjazdami, a następnie nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej na szerokości 6 m. Przebudowana została kanalizacja deszczowa, wykonano wjazdy z kostki betonowej oraz po obu stronach ulicy chodniki, odnowiono istniejące oznakowanie pionowe i poziome.
Poświęcenia oddawanej do użytku ulicy dokonał ksiądz kanonik Jerzy Lubak – Proboszcz Parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku w obecności księdza wikariusza Marka Sewastynowicza. W uroczystości wziął udział radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Andrzej Koronkiewicz. Władze Powiatu reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Lech Haraburda oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu. Przybyły władze Miasta i Gminy Lipsk: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Wojciech Marek Protasiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jan Krysiuk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Obecni byli radni powiatowi: Leszek Skubis – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej, Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Piotr Rusiecki i Leszek Płoński. W uroczystości udział wzięli radni miejscy: Tadeusz Krysiuk – Przewodniczący Komisji Finansów i Planowania, Jerzy Krysztopik – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska oraz Janusz Bielawski. Przybył przedstawiciel wykonawcy inwestycji: Artur Krasowski – Dyrektor STRABAG Oddział Białystok, osoby bezpośrednio pracujące przy realizacji inwestycji oraz mieszkańcy Lipska, którzy będą korzystać z nowej drogi.
Red.
 
ulica_lipsk_1
ulic_lipsk_2
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści