Petycja z 3.11.2016 r.

Petycja z 3.11.2016 r.

Petycja złożona do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego
Petycja w sprawie: o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW.
Data złożenia petycji: 03.11.2016 r.
Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycję w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ustawy o petycjach: brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Sposób załatwienia petycji: petycja pozostawiona bez rozpatrzenia na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)
Kliknij obok aby pobrać petycję: Pobierz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści