Droga Kopiec – Sosnowo otwarta

Droga Kopiec – Sosnowo otwarta

25 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi Kopiec – Sosnowo. W ramach inwestycji został przebudowany odcinek drogi powiatowej Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek.
Wykonana część ma długość 3,48 km i szerokość 5,5 m. Droga przebiega przez tereny podmokłe, niezbędne było jej wzmocnienie przy pomocy materaca geosyntetycznego. Wykonano podbudowę kruszywową stabilizowaną mechanicznie oraz nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm warstwy wiążącej i 4 cm warstwy ścieralnej. Przebudowano przepusty, uzupełniono pobocza żwirowe, odnowiono istniejące oznakowanie pionowe oraz wykonano niezbędne roboty towarzyszące.

Na realizację zadania Powiat pozyskał środki z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
– Mieszkańcy wsi Kopiec dwadzieścia lat czekali na nową drogę, która dotychczas miała nawierzchnię żwirową i była w złym stanie technicznym – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Udało się to zrobić dzięki funduszom z PROW: zadanie o wartości prawie 2,1 mln zł otrzymało dofinansowane w wysokości 1,32 mln zł, zaś wkład własny zapewniły po 50% Powiat i Gmina.
Poświęcenia oddawanej do użytku drogi dokonał ksiądz kanonik Jerzy Galiński – Proboszcz Parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła w Sztabinie. W uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego: Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski, władze Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Lech Haraburda oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, władze Gminy Sztabin: Tadeusz Drągiewicz – Wójt Gminy, Maciej Milanowski – Zastępca Wójta oraz Paweł Karp – Przewodniczący Rady Gminy. Obecni byli radni powiatowi i gminni oraz mieszkańcy wsi Kopiec na czele z sołtysem Wojciechem Giejsztorewiczem. Przybyli wykonawcy inwestycji: Arnold Saładonis – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Spółka Akcyjna w Suwałkach i Wojciech Nowak – Prezes Zarządu Ekodrom Sp. z o. o. w Augustowie oraz Jarosław Malinowski – Inspektor nadzoru.

Red.

dr_sosnowo_1
dr_sosnowo_2
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści