Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

logotypy projektu

Powiat Augustowski realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki

Okres realizacji projektu: od 30 kwietnia 2020r. do 30 października 2020r., zgodnie z umową o dofinansowanie

Wartość projektu wynosi 79.415,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie z Unii Europejskiej – 67.208,92 zł,
  • dofinansowanie z budżetu państwa – 12.206,08 zł

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

Zakupiono 35 laptopów i 10 tabletów, które są niezbędne do realizacji przez uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Laptopy zostały przekazane do czterech augustowskich szkół średnich: Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego, Augustowskiego Centrum Edukacyjnego i Zespołu Szkół Technicznych, zaś tablety do Zespołu Szkół Specjalnych. Dyrektorzy szkół użyczyli sprzęt 45 uczniom w celu umożliwienia im realizacji zdalnych lekcji.

Przejdź do treści