Starostwo Powiatowe w Augustowie

Zarządzanie kryzysowe

Projekt „Zarządzanie kryzystowe”.

Herb Powiatu Augustowskiego Projekt współfinansowany z Programu Phare
Fundusz Infrastruktury Okołobiznesowej,
budżetu Powiatu Augustowskiego, budżetu Miasta Augustowa, budżetu państwa i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Flaga UE
Powiat Augustowski Dofinansowane
ze środków Unii Europejskiej

 


Udoskonalenie systemu zarządzania sytuacjami niebezpiecznymi noszącymi znamiona nadzwyczajnych zagrożeń środowiska naturalnego w układzie transgranicznym północno – wschodniej Polski na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie”
W ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie w sprzęt komputerowy i teleinformatyczny na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie.
Małgorzata Mikos
Galeria zdjęć
fot. 1 fot. 2
fot. 3 fot. 4
fot. 5 fot. 6
fot. 7 fot. 8
fot. 9 fot. 10

 

Przejdź do treści