Starostwo Powiatowe w Augustowie

Sprzęt w SP ZOZ

Projekt „Sprzęt w SP ZOZ”.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie realizuje projekt WND-RPPD.06.02.00-20-014/09 pt. : „Podniesienie zdolności SPZOZ w Augustowie do świadczenia procedur w zakresie diagnostyki, leczenia i zabiegów ratujących życie dzieci i dorosłych”. W jego ramach podpisano umowy na dostawę aparatury medycznej. Wartość projektu wynosi 2 550 933,99 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 wynosi 2 295 840 zł.
Obecnie trwa procedura przetargowa mająca wyłonić Wykonawcę na modernizację instalacji klimatyzacji sal operacyjnych – dostawa i montaż urządzeń.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju Województwa Podlaskiego”
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
Tel. (87) 6444284, Fax (87) 6433419

 

Przejdź do treści