Starostwo Powiatowe w Augustowie

Promocja Powiatu

Projekt: „Promocja Powiatu”.

Logo projektu

 Promocja Powiatu Augustowskiego szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa”

 

Projekt współfinansowany realizowanego z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

Całkowita wartość projektu – 72.784 zł
Dofinansowanie zewnętrzne – 53.119 zł

W ramach realizacji projektu „Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” zostanie przygotowana wystawa fotograficzna ukazująca piękno przyrody naszego regionu zatytułowana „Cztery pory roku na Ziemi Augustowskiej”. Wystawa będzie prezentowana w siedzibach partnerów projektu. Od 4 do 30 września będzie można ją oglądać w Parkowym Centrum Wypoczynku WIDOK w Bryzglu. Następnie od 3 do 30 października zostanie udostępniona do oglądania w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie, a od 5 do 29 listopada fotografie będzie można zobaczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sztabinie.
Projekt zakłada również kampanię promocyjną, w ramach której będzie opracowany i wydany album fotograficzny, zestawy pocztówek oraz płyta CD. Prezentacja zdjęć będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego.

Otwarcie wystawy w Bryzglu

3 września odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Cztery pory roku na Ziemi Augustowskiej” w Parkowym Centrum Wypoczynku WIDOK w Bryzglu. Impreza jest realizowana w ramach projektu „Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
Uczestników spotkania powitali Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski i Małgorzata Mikos – koordynator projektu oraz gospodarze obiektu – Maria i Dariusz Kulbaccy.
Małgorzata Mikos przedstawiła informację dotycząca projektu, w ramach którego odbywa się wystawa, a sylwetkę autora zdjęć Grzegorza Haraburdy zaprezentował wicestarosta Jarosław Szlaszyński.
MM

Otwarcie wystawy w Bryzglu fot1.

Otwarcie wystawy w Bryzglu fot2.

Otwarcie wystawy w Bryzglu fot3.

Otwarcie wystawy w Bryzglu fot4.

Otwarcie wystawy w Bryzglu fot5.

 

Otwarcie wystawy w Żarnowie

3 października odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Cztery pory roku na Ziemi Augustowskiej” w Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z siedzibą w Żarnowie. Wystawa jest realizowana w ramach projektu „Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
Uczestników spotkania powitali Jarosław Szlaszyński – Wicestarosta Augustowski i Małgorzata Mikos – koordynator projektu oraz gospodyni obiektu – Elżbieta Sierzputowska.
Małgorzata Mikos przedstawiła informację dotycząca projektu, w ramach którego odbywa się wystawa, a sylwetkę autora zdjęć Grzegorza Haraburdy zaprezentował wicestarosta Jarosław Szlaszyński.
Autor zdjęć opowiedział o swojej pasji fotograficznej, a uczestnicy spotkania mieli możliwość obaczyć inne jego pracy na prezentacji multimedialnej.
MM

Otwarcie wystawy w Żarnowie fot1.

Otwarcie wystawy w Żarnowie fot2.

Otwarcie wystawy w Żarnowie fot3.

Otwarcie wystawy w Żarnowie fot4.

Otwarcie wystawy w Żarnowie fot5.

Otwarcie wystawy w Żarnowie fot6.

Otwarcie wystawy w Sztabinie

5 listopada odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Cztery pory roku na Ziemi Augustowskiej” w Gminnym Ośrodku Kultury w Augustowie z siedzibą w Sztabinie. Wystawa jest realizowana w ramach projektu „Promocja Ziemi Augustowskiej szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
Uczestników powitały Małgorzata Mikos – Koordynator projektu i Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sztabinie.
Małgorzata Ostrowska powitała zgromadzonych na spotkaniu, a Małgorzata Mikos przedstawiła informację dotycząca projektu, w ramach którego odbywa się wystawa.  Powiedziała również kilka słów o autorze zdjęć Grzegorzu Haraburdzie.
Fotografik Grzegorz Haraburda opowiedział  o swojej pasji oraz przestawił prezentację multimedialną ukazująca jego kolejne prace.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do oglądania zdjęć, a następnie na poczęstunek.
MM

Otwarcie wystawy w Sztabinie fot1.

Otwarcie wystawy w Sztabinie fot2.

Otwarcie wystawy w Sztabinie fot3.

Otwarcie wystawy w Sztabinie fot4.

Otwarcie wystawy w Sztabinie fot5.

Otwarcie wystawy w Sztabinie fot6.

 

Przejdź do treści