Starostwo Powiatowe w Augustowie

Pracownie komputerowe

Pracownie komputerowe
w szkołach prowadzonych przez Powiat Augustowski

Obecnie (listopad 2009) w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Augustowski znajduje się 19 pracowni komputerowych:
– 2 pracownie komputerowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
– 2 pracownie w II Liceum Ogólnokształcącym,
– 8 pracowni w Augustowskim Centrum Edukacyjnym,
– 3 pracownie w Zespole Szkół Technicznych,
– 1 pracownia w Zespole Szkół w Lipsku,
– 1 pracownia w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym,
– 1 pracownia w Zespole Szkół Specjalnych,
– 1 pracownia w Zespole Placówek Młodzieżowych.
Fundusze na wyposażanie pracowni pochodziły częściowo z projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa: „Pracownie komputerowe dla szkół”,     „Pracownie komputerowe dla centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego” oraz „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. W części koszty zakupu wyposażenia pokrył ze środków własnych Powiat Augustowski.

Przejdź do treści