Starostwo Powiatowe w Augustowie

Innowacyjne zajęcia

 

Logo projektu

„Innowacyjne zajęcia wychowania fizycznego
drogą do poprawy sprawności młodego pokolenia”

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Całkowita wartość projektu: 12 714 zł
Dofinansowanie zewnętrzne: 8 889,40 zł

Celem projektu jest uatrakcyjnienie realizacji zajęć z wychowania fizycznego, zajęć fakultatywnych oraz poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
W ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony remont sali przeznaczonej do prowadzenia zajęć fitness w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Sala będzie wyposażona w sprzęt sportowy oraz audiowizualny.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych. Zajęcia (fitness, Latino, pilates) będą propagowały zdrowy styl życia, zagospodarowując czas wolny dla młodzieży.

 

Przejdź do treści