Starostwo Powiatowe w Augustowie

Droga Rutki – Rajgród

Projekt „Droga Rutki – Rajgród”.

Przebudowa ciągu drogowego
od drogi krajowej nr 16 do drogi krajowej nr 61, Rutki – Rajgród

 

Cel realizacji:
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionów. Oznacza to szybsze i bezpieczniejsze powiązania pomiędzy ośrodkami centralnymi, obszarami powiatów tj. pow. augustowskiego i pow. grajewskiego oraz lepszy dostęp do sieci dróg krajowych tj. drogi krajowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 16.Realizacja projektu przyczyni się również do zwiększenia atrakcyjności miast jako miejsca rozwoju działalności gospodarczej.

Opis Projektu
Projekt zakłada wykonanie ciągu drogowego od drogi krajowej nr 16 do drogi krajowej nr 61 Rutki – Rajgród w którego skład wchodzą trzy odcinki dróg tj.:
1) Droga Reszki – Łabętnik o długości 4282mb
2) Droga Popowo – Rumiejki o długości 4345mb
3) Droga od ul. Ostejki – Rumiejki o długości 2500mb
Rozwiązania przyjętych technologii są ekonomiczne i w pełni celowe.

Uzasadnienie dlaczego wybrana dobra praktyka warta jest upowszechnienia
Przed złożeniem wniosku można było pokusić się tylko o realizację jednej z dróg, jednak w projekcie uwzględniono trzy odcinki dróg. Aby móc finansować tak wielki projekt zaangażowano do realizacji trzy gminy i powiat. Inwestycja przebiega przez obszar dwóch powiatów i obszary trzech gmin. Głównym beneficjentem jest Powiat Augustowski.

Wartość projektu oraz wskazanie programów z jakich był finansowany:
4393161,12 zł – ZPORR działanie 1.1.1 – w trakcie realizacji w 2006r zakończenie

Rezultaty – opisanie konkretnych efektów
Przebudowa 11,13km dróg, połączenie dwóch dróg krajowych, skrócenia czasu przejazdu, zwiększenie nośności dróg, zwiększenie natężenia ruchu

Wskazania dla replikujących
Dokładność przy składaniu wniosków oraz sprawozdawczości, wytrwałość.

Przejdź do treści