Starostwo Powiatowe w Augustowie

Dostępny samorząd – granty

logo projektu - od lewej flaga Fundusz Europejskie, flaga RP, flaga UE

W trosce o osoby ze szczególnymi potrzebami Powiat Augustowski w 2022 i 2023 roku realizował przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Augustowie”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego była poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze dostępności/projektowania uniwersalnego w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie. Zapewnienie większej dostępności w powiecie augustowskim gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, a także zapewnia zgodność usług świadczonych przez Powiat Augustowski z art. 3 i art. 6 ustawy o dostępności (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Wartość przyznanego grantu: 95 300,00 PLN.

W ramach projektu zakupione zostały urządzenia takie jak: lupa – powiększalnik elektroniczny – przenośny, który pozwoli na odczytywanie dokumentów w Starostwie osobom słabowidzącym, powiększając je do odpowiedniej wielkości tak, by osoba mogła przeczytać co znajduje się na danym dokumencie. Zakupiono urządzenie lektorskie, które pozwoli na odczytywanie w Starostwie dokumentów osobom słabowidzącym. Zakupione zostały nowe tablice informacyjne, pokazujące aktualny rozkład pokoi wraz z ich numerami.

Na klatkach schodowych zainstalowane zostały tablice tyflograficzne, które pozwolą osobom słabowidzącym poznanie rozkładu pomieszczeń na każdym piętrze Starostwa.

W Biurze Obsługi Klienta  zamontowana została lada do obsługi interesantów, w tym osób z niepełnosprawnościami. Do Biura Obsługi Klienta przekazana została do użytkowania ramka do podpisu, która ułatwia osobom z dysfunkcją wzroku złożenie podpisu we właściwym miejscu.

Na parterze budynku Starostwa zainstalowany został zegar, pokazujący aktualny czas w zapisie cyfrowym.

Do Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przekazana została pętla indukcyjna, która pozwoli na wspomaganie słyszenia osobom słabosłyszącym, załatwiającym sprawy w tych wydziałach.

Zmodernizowana została strona internetowa Starostwa, dzięki czemu osoby słabowidzące i słabosłyszące uzyskały możliwość uzyskania pełni informacji dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego i możliwości załatwiania spraw w urzędzie.

Na potrzeby Starostwa zakupiona została mata ewakuacyjna, która pozwoli w wypadku niebezpieczeństwa na ewakuację osoby niepełnosprawnej po schodach.

Zakupione w ramach projektu artykuły zwiększą w sposób znaczący dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami do usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

Przejdź do treści