Starostwo Powiatowe w Augustowie

Akademia Nart Wodnych i Wakeboardu

Logo projektu

Operacja „Akademia Nart Wodnych i Wakeboardu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Całkowita wartość operacji: 356 916,48 zł
Dofinansowanie: 246 649,60 zł

Okres realizacji operacji: od kwietnia do grudnia 2014 r.

Celem projektu jest utworzenie nowego koła zainteresowań sportowych – w ramach utworzonej Akademii – nowej sekcji nart wodnych i wakeboardu, dzięki zakupowi nowej profesjonalnej łodzi z przyczepą podłodziową.

Uroczystość przekazania do użytku nowo zakupionej łodzi odbyła się 7 listopada 2014 r. i zgromadziła w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym wielu gości. Łódź będzie służyła zawodnikom, a tym samym rozwojowi i popularyzacji sportów wodnych na terenie Ziemi Augustowskiej.

Uroczystość przekazania do użytku nowo zakupionej łodziUroczystość przekazania do użytku nowo zakupionej łodzi Uroczystość przekazania do użytku nowo zakupionej łodzi

Przejdź do treści