Komunikat

Szanowni Klienci, Starostwo Powiatowe w Augustowie, w związku z epidemią Covid-19  wprowadza następujące zasady bezpośredniej obsługi klientów:

Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do:

 • zakrywania ust i nosa (maseczką, apaszką, itp.),
 • dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek.

Klienci obsługiwani są pojedynczo z zachowaniem odległości 1,5 m od pracownika urzędu.

Oczekujących na wejście do wydziału, prosimy o zachowanie odstępu od innych oczekujących min. 1,5 m.

Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-PUAP lub telefonicznie.

Numery telefonów do wydziałów:

 • 87 643 96 76 – Biuro Obsługi Klienta
 • 87 643 96 75 – rejestracja, dowody rejestracyjne, nabycie i zbycie pojazdów
 • 87 643 96 90 – uprawnienia do kierowania pojazdami i transport drogowy
 • 87 643 96 91 – Architektura i Budownictwo
 • 87 643 96 88 – Ochrona Środowiska i Leśnictwo
 • 87 615 52 14 – Gospodarka nieruchomościami
 • 87 615 52 12 – Dokumentacja Geodezyjna
 • 87 615 52 15 – Ewidencja gruntów
 • 572 397 060 – Nieodpłatna pomoc prawna
 • 87 643 96 50 – Powiatowy Rzecznik Konsumentów